Pengurus Jurusan dan Program StudiKetua Jurusan Agribisnis                                                                                   : Dr. Ir. Nanik Dara Senjawati, MP

Sekretaris Jurusan Agribisnis                                                                            : Dr. Dwi Aulia Puspitaningrum, SP, MP

Koordinator Program Studi S1 Agribisnis                                                          : Dr. Eko Murdiyanto, SP, M.Si

Koordinator Program Studi S2 Magister Agribisnis                                           : Dr.Ir. Budi Widayanto, M.SiKetua Jurusan  Agroteknologi                                                                              : Ir. Ellen Rosyelina Sasmita, MP

Sekretaris Jurusan Agroteknologi                                                                        : Dr.Ir. Susilo Herlambang, M.Si

Koordinator Program Studi S1 Agroteknologi                                                      : Ir. Darban Haryanto, MP

Koordinator Program Studi S1 Ilmu Tanah                                                           : Dr. Eko Amiadji , SP, MP